torsdag 5 november 2009

Sophanteringen pressar upp renhållningstaxan

Renhållningstaxan måste höjas med sju procent. Det föreslår Uddevalla Energi. I december ska kommunfullmäktige säga ja eller nej till förslaget.

– Vår sophantering är miljömässigt bra, men den är inte billig, säger Roger Johansson, vd för Uddevalla Energi.

En höjning med sju procent innebär en höjning med cirka 115 kronor per år för en normalvilla med 14-dagarshämtning och ett 140-liters kärl. Årsavgiften föreslås höjas från 1 674 kr till 1 791 kr. Det slutliga beslutet tas av kommunfullmäktige på sammanträdet den 9 december.

Trots höjningen har Uddevalla bland de lägsta avgifterna i Bohuslän och är bland de billigare i landet. Riksnittet förra året för en normalvilla låg på 2 000 kr per år.

Uddevalla Energi tog över renhållningen från tekniska kontoret vid årsskiftet.

– Vi har sett att kommunen inte haft täckning för sina renhållningskostnader. Det måste vi ha för att få det att gå ihop, säger Roger Johansson.

Under 2007 och 2009 var renhållningstaxan oförändrad.

I budgeten för 2008 konstaterade tekniska kontoret att renhållningstaxorna framöver borde höjas med tio procent årligen för att täcka sina kostnader, bland annat högre löner, högre driftskostnader och nya investeringar. Beslutet i tekniska nämnden blev att för 2009 höja taxan med tre procent.

Miljömässigt bra
Roger Johansson hoppas att kommunfullmäktige slår fast Uddevalla Energis förslag till taxehöjning.

– Vår renhållning är miljömässigt bra men det är en dyr hantering med uppdelningen i röda och gröna påsar, med sorteringen i Heljestorp där grönt går till rötning och biogas och rött körs till förbränning i Lillesjöverket.

– Även återvinning kostar liksom att byta ut gamla fordon till miljöfordon.

Uddevalla är också i tre år framöver bundna av ett avtal med Ragnsells, som driver Heljestorpsanläggningen.

Lilla Edet
Som exempel tar han Lilla Edets kommun som nyligen övergav sorteringsmodellen och i stället kör osorterade sopor till förbränning i Göteborg. Billigare, men ingen miljötanke, konstaterar Roger Johansson.

– Vi kan inte ha höga miljöambitioner och samtidigt tro att det inte ska kosta något, säger Roger Johansson.

2 kommentarer:

Öbo sa...

Pengar för kommunen att tjäna på soptömningen:
Man kanske skulle se över "komposteringsrabatten" till att börja med, då säkerligen ett flertal hushåll uppbär denna, trots att de inte komposterar längre. Så är det i alla fall där jag bor.

Anonym sa...

Ett utmärkt sätt att öka miljövinsten/ graden av återvinning och kompostering är att ta betalt för varje tömmning av sopkärlet istället. Man ställer helt enkelt ut kärlet eller gör en markering när det är fullt. Detta minimerar samtigt onödiga transporter samtidigt som alla som kärlsorterar sina sopor och lämnar på återvinningscentralen för "betalt" för detta extraarbete genom färre tömmningar. Såg detta system i Kritiansand i norge och det fungerade väldigt bra där.