tisdag 24 november 2009

Lägst prisökning på fjärrvärme

- men den billigaste uppvärmningen är pellets.
Trots prisökningarna på fjärrvärme har fjärrvärmepriset stigit mindre än el, olja och pellets de senaste åren. Det visar en rapport från Energimarknadsinspektionen. Men den billigaste uppvärmningen är fortfarande pellets.


Enligt nyhetsprogrammet Rapport i helgen blir fjärrvärmen allt dyrare samtidigt som energibolagens vinster ökar. Föreningen Svensk Fjärrvärme anser att fjärrvärmen måste jämföras med andra, traditionella sätt att värma husen och att även klimatpåverkan måste tas med i en jämförelse.

Roger Johansson, vd för Uddevalla Energi, håller med.

- Uddevallas fjärrvärmepris ligger åtta procent under rikssnittet, trots stora investeringar de senaste åren i Lillesjöverket. Dessutom hänger priset ihop med ägarnas avkastningskrav.

Prisledande
Han tar Vattenfall i Uppsala och Fortum Stockholm som exempel, bolag som köpt kommunala energibolag och som nu är prisledande.

- De är extremdyra. De tjänar tveklöst bra med pengar och har höga avkastningskrav. Våra ägare, Uddevalla kommun, har en uttalad lågkostnadslinje säger Roger Johansson.

Förra året betalade Uddevalla Energi 6,5 miljoner i koncernbidrag till kommunen. Enligt kvartalsrapporten i september gick bolaget med 39 miljoner minus och beräknade årets underskott till mellan 5 och 7,5 miljoner kr.

De tre senaste åren har priset på fjärrvärme ökat med 7 procent i flerbostadshus och 6 procent i småhus enligt Energimarknadsinspektionens rapport Uppvärmning i Sverige.

Det beror framför allt på att råvarupriserna stigit. Priset på biobränslen har till exempel ökat mellan 10 och 25 procent.

Ökat elpris

Under samma tid ökade elpriset för småhus med 9 procent, pellets med 12 procent medan oljepriset sjönk med 3 procent, dock från en hög nivå.

En jämförelse med år 2000 och 2009 visar att fjärrvärmepriset stigit med 22 procent, elen med 66 procent och att oljepriset mer än fördubblats.

För en normalstor villa med årsförbrukning på 20000 kWh kan kostnaden för uppvärmning skilja mellan ca 12000 kr och 27000 kr per år beroende på val av uppvärmning. Alternativ som luftvärmepump och bergvärme finns inte med i rapporten.

Inga kommentarer: