tisdag 24 november 2009

Munkedals värme inte dyrast i landet

Munkedal har landets högsta fjärrvärmepris för villahushåll enligt nyhetsprogrammet Rapport. Men enligt Energimarknadsinspektionen är Göteborg dyrast. Munkedal ligger på åttonde plats för flerbostadshus och är näst dyrast för småhus.

– Inga enskilda privata fastigheter är anslutna till fjärrvärmenätet vad jag vet. Fjärrvärmen används till Munkbo och kommunens lokaler, säger Mats Tillander, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Munkedals kommun.

Men han håller med om att fjärrvärmetaxan i Munkedal är hög.
– Det beror på att det är en ny investering sedan 2007. Vi valde också att lägga en större del av investeringen på förbrukningsavgifterna istället för anläggningsavgifterna. Men vi räknar med att det går på ett ut i längden, säger Mats Tillander.

Munkedal utredde under många år vad som var bästa uppvärmningen i kommunen. Bland annat fördes diskussioner med bruket om att ta till vara spillvärmen, men till slut visade det sig att fjärrvärme var mest ekonomiskt.

Avskrivningstiden på investeringen är åtta år. Sedan räknar Mats Tillander med att priserna går ner.

– Och under de här åren har kommunen sparat cirka en miljon per år i uppvärmningskostnader och Munkbo lika mycket. Det har kommit både kommunen och hyresgästerna till del.

Att taxan är så hög beror också på att det är få kunder som delar på kostnaden för fjärrvärmeinvesteringen. Om till exempel det nya köpcentrat i Håby ansluts till fjärrvärmen blir det fler som är med och delar på utgifterna.

– Allt talar ändå för att fjärrvärme är en hyfsat fördelaktig lösning för Munkedal, säger Mats Tillander.

Eftersom Munkedal ligger högt även för vatten- och renhållningstaxor har förvaltningen fått i uppdrag av politikerna att ta reda på vad det beror på och hitta lösningar på hur man ska få ner priserna.

Inga kommentarer: