onsdag 14 december 2011

Julbord på Gustafsberg

Tommy och nestorn Sven (91) hade mycket att prata om

Roger var mycket road av uppträdandet
Hingsten från Fjällbacka underhöll med historier och musik.

fredag 14 januari 2011

Damen som värmer hela stan


På lördag kan du mata henne med din gamla julgran

Ni har väl sett de två skorstenarna på Hovhultsverket. I princip är det de två som värmer upp hela stan. Och på lördag kan du hjälpa till och bidra med mera bränsle.

Martin Axelsson är driftschef på Uddevalla energi.
Här inne i lokalen där bränslet tippas.
Till vänster ligger det torv som kommer från
torvbrytningar i närområdet, till höger flis.

Hon har fyllt 25 år men beräknas hålla i en 15 år till. Och det är en stabil dam vi har att göra med.
– Ja, vi har faktiskt få avbrott, så det är ett bygge med kvalitet, berättar Martin Axelsson, driftschef.
Varje dygn kommer det 15 långtradare med bränsle. Det kan vara flis eller torv från närområdet.
– Eller biomal, döda djur som malts ner till en smet. Det kommer i bulkbilar, pumpas in och hanteras i ett helt slutet system.
Långtradarna körs in i en stor lokal, vägs och tippar sitt gods. Sedan vägs de igen så att man vet hur mycket bränsle de har lämnat. Hela verket är datorstyrt. Bränslet körs sedan på transportband till pannan. På vägen kontrolleras det med bland annat en magnetavskiljare som kan skilja ut metaller som inte hör hemma i bränslet.
Datorer håller reda på hur mycket bränsle som ska pumpas in i pannan.
– På Hovhultsverket har vi flera ben att stå på. Beroende på tillgång och pris kan vi styra vad vi ska elda. På så sätt kan vi hålla nere kostnaderna för kommuninvånarna, säger Hasse Hermansson, på marknadsavdelningen, Uddevalla Energi.
Två, tre ton i timmen klarar man av att elda. Och det går miljövänligt till. Den "rök" som kommer ut från skorstenarna är vattenånga.
– Vi har en rökgaskondensering som duschar och renar gasen. En del av det uppvärmda vattnet återvinns. Miljökraven har blivit hårdare med åren och vi ser naturligtvis till att följa dem.
Och trots den stränga kylan har Hovhultsverket klarat sig utan fossila bränslen.
På lördag kan du också bidra till en bättre miljö. Traditionen med julgransplundring forstätter naturligtvis. Ta med din gran och låt den bli fjärrvärme. Det bjuds på underhållning, du kan gå en tipspromenad, det blir servering och bandvagnsåkning.

torsdag 28 oktober 2010

Fjärrvärmetaxan höjs med 4,5 procent


Fjärrvärmetaxan höjs med 4,5 procent nästa år vilket betyder 760 kr per år för en normalvilla.
Framför allt beror det på höjda priser på biobränslen. Däremot blir det ingen höjning av soptaxorna.


Uddevalla Energis styrelse väntas i nästa vecka godkänna förslaget att höja fjärrvärmetaxan med 4,5 procent. När det gäller renhållningen föreslår bolaget att kommunfullmäktige beslutar om oförändrad taxa.
Förbränningsskatten på hushållsavfall togs bort den 1 oktober. Det sänker våra kostnader så att renhållningstaxan inte behöver höjas.
2011 föreslås årsavgiften för ett villahushåll med 14-dagarshämtning bli fortsatt 1 791 kronor.
Uddevalla Energi är billigast i Bohuslän och bland de billigare i Sverige. Som exempel kan nämnas att i Lysekil kostar samma hämtning 2 800 kr/år och i Falköping kostar det 3 600 per år.
Fjärrvärmetaxan måste dock höjas, förslaget är 4,5 procent i Uddevalla och två procent för fjärrvärmen i Ljungskile och Munkedal.
Kraftiga prisstegringar på biobränslen gör att kostnaderna stiger för Uddevalla Energi trots att biobränslet bara står för en tredjedel. Övrigt bränsle är hushållsavfall i röda påsar som bolaget får betalt för att elda upp.
2003 kostade biobränslet 120 kr per megawattimme. Idag kostar det 230-250 kr/MWh. Det är värt att påminna om att om  inte Lillesjöverket hade byggts så hade det blivit stora taxehöjningar.
Drygt hälften av taxehöjningen beror på det höjda priset på biobränsle. Resterande höjning ska täcka löneökningar, inflation och höjda räntekostnader.
Men Uddevalla Energi ligger ändå nio procent under riksgenomsnittet.
Uddevalla Energi diskuterar även att höja avgiften för det fasta elnätet med fyra-fem procent. Det beror främst på att Svenska Kraftnät höjer sina priser med tio procent för att kunna rusta upp stamledningsnätet och till exempel bygga ut till exempel Sydvästlänken.

tisdag 26 oktober 2010

Rundvandring på Lillesjöverket


Sven (90) och Ulf (62) diskuterar panneffekten.

Bosse ser efter om alla hänger med.

Högst upp med en imponerande utsikt både inne och ute.

Pensionärsträff

Sten Olsson, Tommy Antonsson, Ulf Larsson (blivande pensionär) och Sven Karlsson i väntan på Bo Kvartsbergs presentation av Lillesjöverket.

Håkan Larsson, Elvy Larsson och Lennart Karlsson under styrelsens och VD´s porträtt. 


Pära (Per-Olof Karlsson), Lennart Karlsson och Elvy Larsson i Lillesjöverkets styrelserum. 

Frank Svensson, Sten Ahlström och Sten Olsson i samtal före mötet.

Bengt Blixt, Pära, Gunnar Green och Frank Svensson i kaffepausen. I bakgrunden skymtar Lars Johansson och Johnny Olsson.

Elvy som var ensam kvinna på träffen, Ulf Larsson och Sven Karlsson. Sven blev pensionär  1985, dvs året före fotografen började sin anställning på Uddevalla Energiverk.

måndag 7 juni 2010

Inte bara ordförande...Roger Johansson är ny ordförande för Uddevalla Stadsmusikkår, det har jag skrivit om förut. Nyligen var han kunnig konferecier vid kårens marschkonsert vid Rådhuset.

Nu har han tagit ett steg till och deltar aktivt i musicerandet. Vid stadsmusikkårens framträdande på Gustafsberg på nationaldagen uppträdde han som tamburmajor (han är också riktig major i Flygvapnets reserv) och gjorde det med bravur.

Upplagd av Gunnar Klasson
Uddevallabloggen

lördag 5 juni 2010

90-årigt trä byts mot stål


I 90 år har luckorna hållit stånd i Bäveån. Nu byts de ut mot modernare material. Fem träluckor ersätts med en i rostfritt stål.
Länk till artikel i Bohusläningen

onsdag 3 mars 2010

fredag 19 februari 2010

Målkungen har hittat en lagom nivåTommy Reinhardt har gjort flest mål av alla i Oddevold. Och nu fyller han jämnt. Den forne målkungen från Uddevalla blir 60 år idag.

Länk till artikel i Bohusläningen.

tisdag 19 januari 2010

Okej första år för Lillesjöverket

Uddevalla energis vd summerar första året för Lillesjöverket

All vår början bliver svår. Första året med Lillesjöverket var inte helt perfekt. – Det var kanske naivt att tro att vi skulle slippa barnsjukdomarna. 

måndag 11 januari 2010

Nu har julgranen blivit fjärrvärme

Nu är glada julen slut och granarna har kastats ut. Och en del av granarna fick sprida glädje in i det sista, som fjärrvärme till Uddevallaborna. Det har blivit tradition att plundra julgranen på Hovhultsverket.Artikel i Bohusläningen.

torsdag 24 december 2009

God Jul och Gott Nytt År


Klicka på Julkortet för att öppna det!

Läsarna av Energibloggen önskas
God Jul och Gott Nytt År

onsdag 16 december 2009

Anbudspriser är inte hemliga

Uddevalla Energi måste enligt en dom i kammarrätten lämna ut uppgifter om anbudspriser som de fått vid upphandlingen av ett nätinformationssystem.

Ett företag i Kumla överklagade Uddevalla Energis beslut att sekretessbelägga uppgifterna och får nu rätt av kammarrätten.

Artikel i Bohusläningen

tisdag 24 november 2009

Lägst prisökning på fjärrvärme

- men den billigaste uppvärmningen är pellets.
Trots prisökningarna på fjärrvärme har fjärrvärmepriset stigit mindre än el, olja och pellets de senaste åren. Det visar en rapport från Energimarknadsinspektionen. Men den billigaste uppvärmningen är fortfarande pellets.


Enligt nyhetsprogrammet Rapport i helgen blir fjärrvärmen allt dyrare samtidigt som energibolagens vinster ökar. Föreningen Svensk Fjärrvärme anser att fjärrvärmen måste jämföras med andra, traditionella sätt att värma husen och att även klimatpåverkan måste tas med i en jämförelse.

Roger Johansson, vd för Uddevalla Energi, håller med.

- Uddevallas fjärrvärmepris ligger åtta procent under rikssnittet, trots stora investeringar de senaste åren i Lillesjöverket. Dessutom hänger priset ihop med ägarnas avkastningskrav.

Prisledande
Han tar Vattenfall i Uppsala och Fortum Stockholm som exempel, bolag som köpt kommunala energibolag och som nu är prisledande.

- De är extremdyra. De tjänar tveklöst bra med pengar och har höga avkastningskrav. Våra ägare, Uddevalla kommun, har en uttalad lågkostnadslinje säger Roger Johansson.

Förra året betalade Uddevalla Energi 6,5 miljoner i koncernbidrag till kommunen. Enligt kvartalsrapporten i september gick bolaget med 39 miljoner minus och beräknade årets underskott till mellan 5 och 7,5 miljoner kr.

De tre senaste åren har priset på fjärrvärme ökat med 7 procent i flerbostadshus och 6 procent i småhus enligt Energimarknadsinspektionens rapport Uppvärmning i Sverige.

Det beror framför allt på att råvarupriserna stigit. Priset på biobränslen har till exempel ökat mellan 10 och 25 procent.

Ökat elpris

Under samma tid ökade elpriset för småhus med 9 procent, pellets med 12 procent medan oljepriset sjönk med 3 procent, dock från en hög nivå.

En jämförelse med år 2000 och 2009 visar att fjärrvärmepriset stigit med 22 procent, elen med 66 procent och att oljepriset mer än fördubblats.

För en normalstor villa med årsförbrukning på 20000 kWh kan kostnaden för uppvärmning skilja mellan ca 12000 kr och 27000 kr per år beroende på val av uppvärmning. Alternativ som luftvärmepump och bergvärme finns inte med i rapporten.

Munkedals värme inte dyrast i landet

Munkedal har landets högsta fjärrvärmepris för villahushåll enligt nyhetsprogrammet Rapport. Men enligt Energimarknadsinspektionen är Göteborg dyrast. Munkedal ligger på åttonde plats för flerbostadshus och är näst dyrast för småhus.

– Inga enskilda privata fastigheter är anslutna till fjärrvärmenätet vad jag vet. Fjärrvärmen används till Munkbo och kommunens lokaler, säger Mats Tillander, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen i Munkedals kommun.

Men han håller med om att fjärrvärmetaxan i Munkedal är hög.
– Det beror på att det är en ny investering sedan 2007. Vi valde också att lägga en större del av investeringen på förbrukningsavgifterna istället för anläggningsavgifterna. Men vi räknar med att det går på ett ut i längden, säger Mats Tillander.

Munkedal utredde under många år vad som var bästa uppvärmningen i kommunen. Bland annat fördes diskussioner med bruket om att ta till vara spillvärmen, men till slut visade det sig att fjärrvärme var mest ekonomiskt.

Avskrivningstiden på investeringen är åtta år. Sedan räknar Mats Tillander med att priserna går ner.

– Och under de här åren har kommunen sparat cirka en miljon per år i uppvärmningskostnader och Munkbo lika mycket. Det har kommit både kommunen och hyresgästerna till del.

Att taxan är så hög beror också på att det är få kunder som delar på kostnaden för fjärrvärmeinvesteringen. Om till exempel det nya köpcentrat i Håby ansluts till fjärrvärmen blir det fler som är med och delar på utgifterna.

– Allt talar ändå för att fjärrvärme är en hyfsat fördelaktig lösning för Munkedal, säger Mats Tillander.

Eftersom Munkedal ligger högt även för vatten- och renhållningstaxor har förvaltningen fått i uppdrag av politikerna att ta reda på vad det beror på och hitta lösningar på hur man ska få ner priserna.