torsdag 28 oktober 2010

Fjärrvärmetaxan höjs med 4,5 procent


Fjärrvärmetaxan höjs med 4,5 procent nästa år vilket betyder 760 kr per år för en normalvilla.
Framför allt beror det på höjda priser på biobränslen. Däremot blir det ingen höjning av soptaxorna.


Uddevalla Energis styrelse väntas i nästa vecka godkänna förslaget att höja fjärrvärmetaxan med 4,5 procent. När det gäller renhållningen föreslår bolaget att kommunfullmäktige beslutar om oförändrad taxa.
Förbränningsskatten på hushållsavfall togs bort den 1 oktober. Det sänker våra kostnader så att renhållningstaxan inte behöver höjas.
2011 föreslås årsavgiften för ett villahushåll med 14-dagarshämtning bli fortsatt 1 791 kronor.
Uddevalla Energi är billigast i Bohuslän och bland de billigare i Sverige. Som exempel kan nämnas att i Lysekil kostar samma hämtning 2 800 kr/år och i Falköping kostar det 3 600 per år.
Fjärrvärmetaxan måste dock höjas, förslaget är 4,5 procent i Uddevalla och två procent för fjärrvärmen i Ljungskile och Munkedal.
Kraftiga prisstegringar på biobränslen gör att kostnaderna stiger för Uddevalla Energi trots att biobränslet bara står för en tredjedel. Övrigt bränsle är hushållsavfall i röda påsar som bolaget får betalt för att elda upp.
2003 kostade biobränslet 120 kr per megawattimme. Idag kostar det 230-250 kr/MWh. Det är värt att påminna om att om  inte Lillesjöverket hade byggts så hade det blivit stora taxehöjningar.
Drygt hälften av taxehöjningen beror på det höjda priset på biobränsle. Resterande höjning ska täcka löneökningar, inflation och höjda räntekostnader.
Men Uddevalla Energi ligger ändå nio procent under riksgenomsnittet.
Uddevalla Energi diskuterar även att höja avgiften för det fasta elnätet med fyra-fem procent. Det beror främst på att Svenska Kraftnät höjer sina priser med tio procent för att kunna rusta upp stamledningsnätet och till exempel bygga ut till exempel Sydvästlänken.

Inga kommentarer: