tisdag 26 oktober 2010

Pensionärsträff

Sten Olsson, Tommy Antonsson, Ulf Larsson (blivande pensionär) och Sven Karlsson i väntan på Bo Kvartsbergs presentation av Lillesjöverket.

Håkan Larsson, Elvy Larsson och Lennart Karlsson under styrelsens och VD´s porträtt. 


Pära (Per-Olof Karlsson), Lennart Karlsson och Elvy Larsson i Lillesjöverkets styrelserum. 

Frank Svensson, Sten Ahlström och Sten Olsson i samtal före mötet.

Bengt Blixt, Pära, Gunnar Green och Frank Svensson i kaffepausen. I bakgrunden skymtar Lars Johansson och Johnny Olsson.

Elvy som var ensam kvinna på träffen, Ulf Larsson och Sven Karlsson. Sven blev pensionär  1985, dvs året före fotografen började sin anställning på Uddevalla Energiverk.

Inga kommentarer: