torsdag 24 september 2009

Kärvt år för Uddevalla energi

Uddevalla Energi AB pressas av sjunkande elpriser och inkörningsproblem. Det skadar affärerna första året med kraftvärmeverket, som visar ett minus med minst 39 miljoner kronor.

Det nya verket invigdes i januari 2009 och ser ut att bli ett kärvt år. Det avslöjas i den senaste kvartalsrapporten för de kommunala bolagen, som just utarbetas av kommunens ekonomifunktion och som snart läggs på kommunstyrelsens bord.
Beräkningen av kraftvärmeverkets driftkostnaderna i förhållande till intäkterna, baserades helt enkelt på fel el-pris.

– Vi bedömde, som marknaden, att det skulle stiga till 50 öre per kWh, men det ligger just nu på 35 öre, förklarar Uddevalla Energis VD Roger Johansson.

Den missen kostar det kommunala energibolaget 16 miljoner i uteblivna inkomster för elproduktion 2009.

Dyrt stopp
Ett flera veckor långt stopp för värmeproduktionen kostar också bolaget pengar. Underskottet för den verksamheten beräknas till 13 miljoner i år. När Lillesjöverket stoppas, måste man använda det gamla Hovhultsverket. Dit måste man köpa bränsle för att kunna elda. Det kostar mycket pengar (Lillesjöverket tjänar pengar på att ta betalt för råvaran som ska brännas – sopor och material som körs hit från kommuner och andra).

– Stoppet kostar oss tio procent av den planerade produktionen i år. Men man kan väl säga att det inte är så konstigt om man inte har full tillgänglighet i en helt ny anläggning, menar Johansson.

Men någon ska betala underskottet ?
– Ja, man kan förstås inte blunda för att det är stora belopp vi talar om. Men som en jämförelse gick dock Uddevalla Energi 20 miljoner kronor bättre än budget 2008.

Koncernen kompenserar
Roger Johansson berättar att koncernen tjänat pengar på andra verksamheter som gått hyfsat, bättre än budget. Det handlar om el-nätavgifter och fjärrvärme-försäljningen.

– Koncernen har ett eget kapital på 120 miljoner i koncernen. Vi får väl ta av det och täcka underskottet med och sedan hoppas på stigande elpriser, säger Roger Johansson.
Efter diverse budgettekniska överföringar av pengar kommer det att kvarstå ett underskott i koncernen på mellan 5 och 7,5 miljoner kronor. Då har man betalt sitt eget underskott.

– Det är ju ändå hanterliga belopp för koncernen.

Inga kommentarer: