torsdag 20 november 2008

BYGGNADSPRIS 2008

Till årets byggnadspris hade tolv förslag inkommit. Vid Miljö och stadsbyggnadsnämndens omröstning, på nämndsammanträdet 2008-11-13, fick två förslag samma antal röster.
De två förslagen var dels ett nybyggt enbostadshus på fastigheten Kolvik 1:122, och dels det nybyggda kraftvärmeverket på fastigheten Kuröd 4:109.Kraftvärmeverk, Kuröd 4:109
Byggherre: Uddevalla Energi.
Arkitekt: Liljewall arkitekter ab, Göteborg.
Miljö och stadsbyggnadsnämndens motivering:
En "ren" hantering av ett globalt problem.
En imponerande byggnation på alla sätt.
Ett formspråk och fasadutformning som bryter ner storskaligheten och visar de olika byggnadskropparnas funktioner. En symbol för Uddevalla kommuns satsningar för en bättre miljö.

Inga kommentarer: