onsdag 5 mars 2008

På hög höjd


Då var det dags för lite säkerhetsutbildning igen i arbetsmiljölagens anda och denna gång har värme-produktions dagtidsgående tekniker fått jobba med säkerhetstänkande vid arbete på höga höjder. Räddningstjänsten Uddevalla höll en eftermiddagsutbildning för nio glada och motiverade medarbetare. Detta för att höja säkerhetstänkandet samt se vilken utrustning som är funktionabel för oss och hur den fungerar.
Michael Johansson

Inga kommentarer: